A redución parlamentaria en 5 puntos e 28 cifras

Imaxe: Iván Méndez López con licenza CC

1. A Xunta de Galicia gasta en asesores 5.305.823,29, segundo os orzamentos para o 2012. O gasto neste persoal eventual está desagregado segundo as partidas segintes:

 • PRESINDENCIA:
 • SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA: 785.233,99
  SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS: 524.298,35
  SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE: 63.313,45
  SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN: 144.171,17
  SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE: 119.530,04
  SECRETARÍA XERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA: 93.616,75
  TOTAL: 1.730.163,75

 • CONSELLARÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
 • SECRETARÍA XERAL TÉCNICA: 368.830,97
  DELEGACIÓNS TERRITORIAIS: 315.990,95
  TOTAL: 684.821,92

 • CONSELLERÍA DE FACENDA
 • SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO: 272.936,38

 • CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
 • SECRETARÍA XERAL TECNICA: 478.774,96

 • CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
 • SECRETARÍA XERAL TECNICA: 257.813,10

 • CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
 • FOMENTO DA LINGUA GALEGA: 87.585,09
  DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EDUCACIÓN: 273.735,96
  TOTAL: 361.321,05

 • CONSELLERÍA DE SANIDADE
 • DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE: 240.621,31

 • CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
 • DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE CULTURA: 333.215,53

 • CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
 • DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL: 395.654,80

 • CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
 • DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DO MEDIO RURAL: 314.910,16

 • CONSELLERÍA DO MAR
 • DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS PESQUEIRAS: 235.590,33

2. O aforro proposto en 14 deputados suporía arredor de 1.200.000 euros, segundo publicou Praza.com.

3. Esa cantidade de 1.200.000 supón a redución do 22,61 nas correspondentes partidas orzamentarias, quer nos soldos, quer no número de asesores. Lembremos que un asesor non é elixido democraticamente, senón a dedo e a valia profesional deles non se demostra en ningún momento do proceso, habendo casos de asesores só co bacharelato ou realizando a carreira. E lembremos que non sabemos a cantidade exacta de persoas elixidas a dedo que mantemos como persoal de confianza e eventual.

4. A redución que quere impoñer Feijoo representa o 0,012 % dos orzamentos da Xunta de Galicia, que para 2012 foron de 9.858.500.000 euros.

5. O Partido Popular goberna na actualidade con maioría absoluta co 46,7 % dos votos, aínda que os 789.427 sufraxios se corresponden co 34,15 % do electorado ou o 28,82 da poboación galega, 2.738.591 habitantes en 2009.