Mamandurrias e subvencións en dúas citas e unha fundación

Foto de Aranjuez1404 en Flickr

Vamos a acabar con la cultura de la subvención
José Ignacio Wert, 26/12/2011

Se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias
Esperanza Aguirre, 23/07/2012

Que a dereita e os liberais radicais adoradores do Deus individuo non soportan as subvencións é algo ben sabido. Cada vez que se tenta “desacreditar” desde os seus voceiros a calquera tipo de colectivo, sexa un sindicado, sexan os falantes dunha lingua ou sexan ata eses desempregados dilapidadores que teñen a cara dura de vivir cos pais cando cobran os 400 euros de subsidio, o manual do bo dereitista acode ao marco conceptual da subvención, aceptado como un mal como se todo ser subvencionado fose merecedor de escarnio público.

E nesas estamos, en 2012. Coa subvención como un mal. O mal que fai que a Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales xuntase en 2012 8.527 euros diarios só con tres subvencións concedidas por diferentes ministerios (BOE núm. 282 do 23 de novembro, BOE núm. 254 do 21 de outubro e BOE núm. 191 de 10 de agosto de 2011, un total de 3.112.469,55 €).

É a mesma FAES que nos seus panfletos propón o adelgazamento das Administracións públicas como se unha administración puidese levar a cabo unha das dietas milagre da alcachofa ou do cogombro fervido. A mesma que describe as fontes dos seus recursos, sen medo a porse vermella, do seguinte xeito:

FAES recibe fondos públicos a través de las convocatorias que realizan los Ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, a las cuales concurre y que se distribuyen con arreglo a criterios objetivos fijados por la Administración. En idénticas condiciones opta a subvenciones de otras Administraciones Públicas.

52O millóns de pesetas anuais e, segudo algúns cálculos, arredor de 4.000.millóns de pesetas desde 2003 para dicirnos que hai que adelgazar as administracións. Para que chegue Wert, o autor dun deses panfletos da FAES, e que nos diga que “Vamos a acabar con la cultura de la subvención”.

Van acabar coas subvencións, si. Coas que menos lles convén.

PD: O da FAES si que é unha mamandurria